[1]
J. E. Cirlot, «La espada de la catedral de Barcelona», Gladius, vol. 3, pp. 5–11, dic. 1964.