Diloli Fons, Jordi, Ramon Ferré Anguix, y Marc Fontanet Fontanet. 2021. «La Panoplia ibérica De Guerra Recuperada En La Torre T3 Del Poblado protohistórico De l’Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona)». Gladius 41 (julio):45-65. https://doi.org/10.3989/gladius.2021.03.